Slovensko calling - unikátny projekt návratu talentovaných ľudí na Slovensko....................................................

Slovensko Calling

unikátny projekt návratu talentovaných ľudí na Slovensko

Portál Kariéra Bez Hraníc spolu s vybranými firmami motivuje Slovákov - profesionálov žijúcich v zahraničí, ku kariérnemu návratu domov. Tento projekt navyše ponúka konkrétne možnosti ako využiť svoj potenciál a ďalej budovať svoju kariéru na Slovensku.

 

kariera_bez_hranic.jpg

 

biznis.gif

 

Medzinárodný projekt: Poradenstvo pre migrantov a navrátilcov

Ide o Grundtvig projekt na rozvoj spolupráce medzi šiestimi partnerskými firmami a inštitúciami, ktoré sa venujú vzdelávaniu dospelých, poradenstvu a koučingu.

LLP_logo_z_vlajkou_cele.jpg

 

Základné info:


Vymieňame si know-how o poradenských službách pre ľudí, ktorí by radi zúročili svoju medzinárodnú skúsenosť na pracovnom trhu v EÚ. Realizujeme výskum potrieb, ktoré majú expatriati, migranti, navrátilci, ich potenciálni zamestnávatelia a poradcovia, ktorí s nimi pracujú. Do konca projektu budeme mať hotový základ portfólia nástrojov pre poradenstvo pre expatriatov, migrantov a navrátilcov. Získané poznatky a vytvorené nástroje využívame v našej každodennej práci.

 

Partnermi na projekte:

Yeminee, s.r.o. (SK)  koordinátor projektu (my)

Pôvodne slovenská HR firma má dnes svojich poradcov a koučov roztrúsených a emigrovaných v rôznych krajinách sveta, preto neprekvapuje jej vyprofilovanie sa na odborníka pre cieľovú skupinu ľudí, ktorí odišli do zahraničia alebo sa z neho naopak vracajú. Svojim špecializovaným poradenstvom a koučingom, rovnako ako aj ďalšími projektami a aktivitami, patrí Yeminee k špičke slovenských kariérových služieb pre ľudí s medzinárodnou skúsenosťou.

Regents College (UK)

Expert na výskum novodobej, tzv. dobrovoľnej migrácie. Svojimi zisteniami menia klasický pohľad na motívy ľudí, ktorí sa rozhodnú odísť do zahraničia. Samotná vysoká škola situovaná v Londýne má viac než polovicu študentov aj pracovníkov zahraničného pôvodu. Tím pracujúci v našom projekte pozostáva zo psychológov, terapeutov a koučov, ktorí robia poradenstvo a zároveň na škole učia. K téme rozhodne majú čo povedať.

Masarykův ústav vyšších studií (CZ)

Pôsobia pri Českém vysokém učení technickém v Prahe a v projekte tak zastupujú krajinu, kam Slováci stále odchádzajú najčastejšie. Keďže poskytujú vysokoškolské a ďalšie vzdelávanie aj pre manažérov, ktorí budú pracovať v medzinárodnej oblasti, zaujíma ich interkulturálna príprava.

Stichting Vice Versa
(NL)

Neziskovka z Amsterdamu prináša do projektu skúsenosti nielen s migrantami z EÚ, ale aj z tzv. tretích krajín. Témy typu ako neísť pod svoj potenciál sú univerzálne a Stichting Vice Versa je príkladom skúsených odborníkov, ktorí k teórii a výskumu vždy pridajú pohľad z každodennej praxe.

Public Employment Service (CY)

Zástupcovia verejných služieb zamestnanosti na Cypre, ktorý je tradičnou krajinou tak emigrantov ako imigrantov, pridávajú do pléna pohľad zo sveta práce a z verejného sektora.

Orientum (GR)

Komerčná poradenská firma zapálená pre vývoj testovacích a najmä psychometrických HR nástrojov. V projekte sú zárukou toho, aby spolupráca nezostala len pri diskusiách, ale viedla k produktom, za ktoré budeme projektu vďační my partneri aj naši klienti.

 

facebook_128.png    twitter_128.png     linkedin_128.png

..................................................

                                     .

..................................................

enews.jpg


Partneri projektu Partneri v zahrničí
  
TARGET_logo_2009.05_small.jpg
  
 cierna_hora.JPG  slovak_centre_london.JPG  slovaci-white.png slovakinireland_logo.JPG
Slovenský kruh vo VB Londýn.sk slovensk___migr__cia_logo_RGB_2.jpg
anadské správy Slováci v Chicagu Nórski Slováci Bulharskí Slováci

 


Portál prevádzkuje Kariéra Bez Hraníc, spol. Yeminee s. r.o. | E-mail: info@slovenskocalling.sk | Skype: karierazahranicami | 2007 © Yeminee, s r.o

webdesign © bart.sk